Aanpak MintSearch

Geen enkel zoektraject is hetzelfde. Met onze ervaring, expertise en uitgebreide netwerken kunnen wij op specifieke eigenschappen en passend binnen uw bedrijfscultuur de beste kandidaten selecteren en voorstellen.

MintSearch streeft naar duurzame en succesvolle relaties met klanten en kandidaten.

Bij de start van een project hebben we een intakegesprek met de opdrachtgever waarbij alle relevante informatie wordt gedeeld over de organisatie en de vacature.

Headhunting is volgens Van Dale: “geschikte kandidaten zoeken voor topfuncties”.

Vervolgens ontvangt u een voorstel op maat voor het zoektraject. Dat kan executive search zijn waarbij headhunting en het rechtstreeks benaderen van potentiële kandidaten op een discrete wijze wordt ingezet. Dit is bijvoorbeeld een goede methode bij senior management of board posities en bij complexe trajecten waarvoor het lastig is de juiste personen aan te trekken.

Werving en selectie, waar recruitment uit bestaat, is volgens Van Dale “het overhalen in dienst te komen en het uitzoeken (naar geschiktheid).”

Voor het aantrekken van kandidaten kan ook gekozen worden voor (online) recruitment. Via diverse jobboards en online databases wordt actief geworven en met online sourcing krijgen we ook snel geschikte kandidaten in beeld.

Indien gewenst kunnen deeltrajecten geleverd worden zoals:

  • advies en uitvoering opstellen functieprofiel
  • aanlevering van een long- en/of shortlist met kandidaten
  • selecteren en interviewen van kandidaten
  • (online) assessments afnemen
  • in-house recruitment via online of andere kanalen
  • wervingscampagnes opstellen en uitvoeren

Uiteraard ontvangt de opdrachtgever tijdig en regelmatig updates van de stand van zaken in de procedure.

Wij nodigen u uit een voorstel op maat aan te vragen Neem contact op